Wat zijn de gevolgen door narcistisch misbruik? 9 Inzichten

door | mei 22, 2022 | HSP & Narcisme | 0 Reacties

In mijn praktijk ontvang ik geregeld hoogsensitieve vrouwen en mannen die tijdens hun jeugd te maken hebben gehad met narcistisch misbruik. Het kan zijn dat ze hier al bewust van waren of ze werden zich er bewust van tijdens de sessies. Wanneer de wonden door narcistisch misbruik nog niet zijn geheeld kun je last hebben van diverse mentale, emotionele en fysieke symptomen. De symptomen grijpen in elkaar, het ene symptoom bestaat niet los van de andere. In deze blog zet ik de mogelijke gevolgen en symptomen door narcistisch misbruik voor je op een rijtje.

Perfectionisme
De wond is daar, omdat het kind niet was gezien, bevestigd en erkend voor wie hij of zij is. Door het gebrek aan adequate emotionele begeleiding voelt de persoon zich minderwaardig of nietig en ontdekt via andere wegen hoe wel de waardering te ontvangen waar een sterke behoefte naar is. Eén van deze manieren is om het goed en altijd beter te doen. Het perfectionistische gedrag wordt weerspiegeld in vele levensgebieden. Tijdens het boeken van een reis wordt gedegen onderzoek gedaan naar de beste opties. Op professioneel vlak wordt alsmaar gestreefd en toegewerkt naar de volgende tree op de ladder. Op relationeel vlak struikelt de perfectionist snel over hoe een ander eruit ziet, zich gedraagt en communiceert.

Piekeren
De ene benoemt het als piekeren, de ander zegt veel ‘na te denken’. Het rondtoeren in het hoofd levert een boel scenario’s op vanuit angst en er worden veel afwegingen gedaan. Hoe het ook wordt benoemd, dit gegeven laat zien dat er een breuk is ontstaan tussen hoofd, hart en buik. Het piekeren creëert mentale en emotionele vermoeidheid. Hiernaast duurt het langer voordat er beslissingen worden genomen waarvan wordt voorzien dat het een grote emotionele impact kan hebben. 

Controledrang
Angst is wel een kernemotie waar meerdere symptomen uit voortkomen. Op mentaal vlak kun je een sterke hang naar controle hebben. De ratio overheerst de emotie. Door meerdere narcistische misbruik ervaringen kwam je tot de conclusie dat het onveilig is om het palet aan emoties ten overvloede te ervaren. Je schakelde vanzelfsprekend over op de geest, de geest die aangestuurd werd door angst. Een natuurlijke ontwikkeling is dat de geest controle wil hebben over zichzelf en externe factoren, omdat je als kind hier geen controle over had. De hang naar het creëren van zekerheid in het leven hangt samen met de hang naar controle.

Onzekerheid
Onzekerheid manifesteert zich op verschillende manieren. Bij de ene persoon is de onzekerheid meer zichtbaar, terwijl een ander de onzekerheid perfect kan maskeren. Het kan ook zijn dat de onzekerheid zich slechts in bepaalde levensgebieden toont. Op professioneel vlak kun je excelleren, terwijl je op het vlak van de liefde niet in staat bent om te gaan voor wat je wilt. Op sportvlak kun je prima je ei kwijt en heb je gebalanceerde sociale relaties, maar in contact met je narcistische moeder of vader krimp je ineen. Dit gebeurt ook bij iemand die geen bloedverwant is, maar het evenbeeld vormt van de narcistische ouder of familielid. Het gevoel van onzekerheid uit zich regelmatig in het hebben van twijfels.

Onrust & Onveiligheid
Het altijd aanwezige gevoel van onrust en onveiligheid waar je wel of niet bewust van bent kan zich uiten in het ‘altijd bezig blijven’. Van hot naar her gaan, op de hoogte blijven, van project naar project. Je geeft jezelf geen adempauze. Het diepgewortelde gevoel van onrust en onveiligheid kan leiden naar gebruik van verdovende middelen, klein houden van jouw intieme wereld en het vermijden van risicovolle ondernemingen. 

Vrijheidsdrang
De beperkende overtuigingen en gedragingen waar je onder leed door het narcistisch misbruik kan leiden naar een sterke drang naar vrijheid. In een seconde kan het je naar de  keel vliegen wanneer iemand een advies, tip of feedback geeft. Vooral ongevraagd advies maakt irritaties vrij. Het doet je denken aan wat er van je werd verwacht en waar je niet aan voldeed of juist in welke mate je in jouw doen en laten werd beperkt. De grote vrijheidsdrang is dermate aanwezig dat je je zoveel als mogelijk vrij wilt voelen in de keuzes die je maakt en de richtingen die je op gaat in werk en relaties. 

Vage of juist harde grenzen
Narcistisch misbruik gaat gepaard met het stellen van harde grenzen en verwachtingen en het geen oog hebben voor het emotionele welzijn van het kind. Een gevolg hiervan is dat mensen wagenwijd open staan om in verbinding te staan met iedereen of zich compleet afsluiten en naar binnen keren. Je wordt gedragen door de energieën waar je je voor openstelt of je voelt je geïsoleerd en eenzaam. In liefdesrelaties kan er sprake zijn van grenzeloosheid en afhankelijkheid. De wond die er nog is trekt liefdespartners aan die narcistische trekjes hebben en jouw bestaan of raison d’être wordt (was altijd al) afhankelijk van de liefde die je van hen ervaart. 

Dissociatie van emoties 

Een ander onderdeel van de opgelopen wond door narcistisch misbruik is dat je lang geleden gedissocieerd raakte van emoties als verdriet, woede en blijdschap. Deze hadden geen bestaansrecht. De meest dominante emotie die werd getriggerd en continu gevoed door narcistisch misbruik is angst. Deze emotie zorgde ervoor dat andere emoties in de doofpot werden gestopt. De emotie angst had een taak, de taak om jou te beschermen. 

Somatische klachten 

De lijst aan somatische klachten door narcistisch misbruik, fysieke klachten waar een arts geen diagnose voor heeft vast weten te stellen, is zeer divers. Doordat angst de emotie is die continu werd gevoed, leefde je onbewust jarenlang vanuit het sympatische deel van het zenuwstelsel. Wanneer jouw lichaam en geest systematisch op spanning staat leidt dat tot een verzwakt immuunsysteem. Dit vergroot de kans op fysieke klachten die gediagnosticeerd kunnen worden zoals onder andere het prikkelbare darmsyndroom en de ziekte van Hashimoto. Maar het leidt ook naar fysieke klachten zoals terugkerende hoofdpijn, haaruitval, stijfheid in de ledematen, paniekaanvallen, slapeloosheid en meer. Het verzwakte lichaam heeft een directe link met een vergrote emotionele kwetsbaarheid en vice versa. 

Lees ook: 

Hoe beweegt een kind in relatie tot een narcistische ouder?
Hoe herken je een narcistische ouder? 7 Herkenningspunten
Als dochter opgroeien met een narcistische moeder. 7 Inzichten

Met Com-Passie,
Chungmei Cheng

Voor meer verbinding, innerlijke vrijheid, meer jezelf,
Boek de introductiesessie, voor meer info klik hier.

Bestel het eboek Ben ik boos? Dan mag dat! hier.

Foto via Unsplash @marcosdelcristo

Van uitgebluste naar energieke manager in 6 stappen

Ben je het zat om rondjes te blijven lopen in de gedachtenmolen en snak je naar helderheid en energie? Deze gevoelens zijn dichterbij dan je denkt.  Grenzen stellen  Zit je achter je laptop en sta je op het punt om een stapel documenten weg te werken? Tien...

Workshop HSP & Energiemanagement: maak de balans op! 

Workshop HSP & Energiemanagement: maak de balans op!  Deze workshop is voor HSPers die worstelen met hun energieniveau. We gaan aan de slag met energiemanagement door de balans op te maken. Wat kost jou energie en wat geeft jou energie? Deel je verhalen,...

Miracle monday Mornings

Mijn intentie met de Miracle Monday Mornings is om om hoogsensitieve ondernemers te begeleiden naar het ontvangen van kleine en grote wonderen. Wat ik onder wonderen versta zijn ervaringen die worden getekend door moeiteloosheid. Het gebeurt en je denkt ‘wat een...