Symptomen van Transformatie

door | mrt 16, 2024 | HSP Coaching & Rebirthing | 0 Reacties

Symptomen van Transformatie

Veel mensen ervaren juist nu, anno 2012, allerlei lichamelijke, geestelijke en emotionele symptomen. Symptomen die “ineens” opduiken, vermeend verwerkte klachten uit het verleden die weer opspelen of klachten die nauwelijks of niet te verklaren zijn. Symptomen die je onzeker kunnen maken: ‘Wat is er met mij aan de hand?’ Vaak is er medisch gezien niets te vinden. Deze symptomen zouden weleens heel goed symptomen kunnen zijn van een transformatieproces wat velen van ons nu aan het doormaken zijn.

Transformatie

De Dikke van Dale zegt onder andere over transformatie: “gedaanteverwisseling =>omzetting, omzetting van energie, het omzetten van een element in een ander”.

Omzetting houdt een verandering in. In spiritueel opzicht: het omzetten van het EGO in het Hogere Zelf. Transformatie is inherent aan een spirituele ontwikkeling, of beter gezegd: een spirituele ontwikkeling. Wanneer je je letterlijk en figuurlijk ont-wikkelt, komt je ware kern, je ware Zelf, meer aan de oppervlakte en dat heeft ook met veranderen te maken: je transformeert; je neemt je zelf een andere vorm aan: je eigen spirituele gedaanteverwisseling.

Maar dat het ook te maken heeft met het omzetten van energie, wordt beschreven aan de hand van het feit dat iedere transformatie een bewustzijnsverhoging en een verhoging van de persoonlijke trilling met zich meebrengt. Transformeren betekent dat je lichamelijk, geestelijk en emotioneel veranderingen ondergaat, wat zich vertaalt naar symptomen die wij ervaren tijdens ons transformatieproces.

Transformatiesymptomen

De betrokken symptomen tijdens het transformatieproces zijn recht evenredig met wat we op te ruimen hebben. Mensen die veel op te ruimen hebben, zullen meer last en hinder ondervinden van klachten tijdens hun transformatieproces dan mensen die weinig psychisch of spiritueel op te ruimen hebben. Een transformatieproces heeft in dit opzicht dan ook veel weg van een zuiveringsproces; blokkades worden (langzaamaan) opgeheven of weggewerkt.

De symptomen die het transformatieproces vergezellen, kunnen soms hinderlijk zijn, maar doorgaans kunnen de meeste mensen hiernaast goed blijven functioneren. Tenzij de klachten te erg worden. Dan worden we uitgenodigd of soms “gedwongen” om hier eens goed bij stil te staan en tot bewustwording te komen van die dingen in ons die nog niet omgezet c.q. getransformeerd zijn. Vaak gaat het dan om zaken die wij liever niet onder ogen willen zien. Deze dingen gaan dan onderhuids/onbewust doorwerken en via allerlei klachten onze aandacht opeisen. Uiteraard is geduld met jezelf nodig, maar ook tijd, moed en liefde om met jezelf aan de slag te gaan.

Lichamelijk

De meest op de voorgrond liggende symptomen zijn de lichamelijke klachten in verschillende verschijningsvormen. Vermoeidheid is hierin de koploper. Transformatieprocessen kosten nu eenmaal veel energie! Oude energieën worden omgezet in nieuwe energievormen. Gun je lichaam daarom voldoende (nacht)rust en ontspanning om al deze veranderingen een plekje te geven.

Pijn scoort ook hoog. Vooral hoofdpijn, welke dan als een druk ervaren wordt. Andere pijnen zijn: nekpijn, pijn in de schouders en de rug. Dit zou mogelijk het gevolg zijn van de intense veranderingen in ons DNA. Hiernaast ervaart men tevens spierkrampen, spierpijnen of pijn in de gewrichten. Deze pijnen nemen veelal af door rust, ontspanning, meditatie of een Reiki behandeling.

Naast deze vervelende klachten ervaren mensen ook meer transpiratie, griepachtige verschijnselen, diarree en koorts of aanvallen van warmte. Deze zouden te maken kunnen hebben met de uitzuivering van onder andere emoties en opheffen van blokkades. Het lichaam is dan bezig om zich te reinigen en zich te ontdoen van gifstoffen en onzuiverheden. Oorsuizen, druk in je oren en verminderde concentratie ontstaan door de frequentiewijzigingen in de verschillende delen van de hersenen.

Veranderingen in het slaappatroon zijn: regelmatig ’s nachts wakker worden en niet kunnen slapen of meer zweten ’s nachts. Dit is mogelijk het gevolg van de uitwerkingen van de energieën die het bioritme veranderen en het omzetten van energie in jezelf. In principe hoeft dit niet het dagelijkse functioneren te beïnvloeden, omdat men doorgaans (gek genoeg) vaak gewoon uitgerust wakker wordt. Ga niet tobben in bed, maar ga iets ontspannends doen en zoek even afleiding. Je kunt ineens last krijgen van intense(re) dromen. Dromen over strijd, gevechten, achter na gezeten worden of gebeten worden door dieren. Dit staat symbool voor het loslaten van oude energieën en indiceert dat er ’s nachts een hoop gewerkt en verwerkt wordt. De meeste klachten zijn van tijdelijke aard.

Emotioneel

Op emotioneel gebied ligt met name het verdriet op de voorgrond. Dit verdriet kan zonder reden opkomen. Een transformatieproces is een veranderingsproces. Soms heeft het de kenmerken van een rouwproces, wat samen kan gaan met gevoelens van somberheid. Dit heeft te maken met het loslaten van de oude vertrouwde (denk)patronen en het wennen aan de nieuwe energieën.

Geef ruimte aan dit verdriet en deze tranen: het hoort allemaal bij het reinigingsproces en proces van omzetting dan wel losmaking. Benader jezelf ook hier liefdevol en oordeelvrij. Je eenzaam voelen komt ook veel voor. Je kan het idee of het gevoel hebben dat je je alleen voelt staan in je transformatieproces; alleen op je spirituele pad. Mensen kunnen je misschien moeilijk volgen of blijven achter in hun eigen ontwikkeling. Hierdoor verwateren contacten met deze mensen, waardoor het eenzaamheidsgevoel versterkt wordt. De leegte in jezelf zal je leren opvullen met het toenemende gevoel van liefde, nieuwe energie en verhoogd bewustzijn.

Een andere intense emotie die ervaren wordt, is die van heimwee. Sommige mensen voelen heimwee en verlangen naar de Bron; naar Thuis en willen weg van hier. Dit komt doordat mensen zich gaan herinneren waar men vandaan komt: van een oordeelvrije, liefdevolle plek waarin het gevoel van eenheid sterk aanwezig is. Weet dat je nooit echt alleen bent en dat jij nu hard nodig bent op Aarde. Jij bent immers al zo ver gekomen! Bovendien kan je anderen helpen met hun transformatieproces en bij de overgang naar de volgende dimensie(s) en de nieuwe energie.

Geestelijk/Spiritueel

Je kunt verwarring bemerken. De transformatie houdt niet alleen een omzetting in, maar ook een overgangsfase, waarin de oude energieën nog aanwezig zijn naast de al aanwezige en zich ontwikkelende nieuwe energieën. Dan zit je tussen twee dimensies en voel je je wellicht hiertussen heen en weer geslingerd. Dit is verwarrend maar ook vermoeiend. Je moet je als het ware opnieuw installeren en opnieuw aarden in die nieuwe energieën. Je wordt als het ware geüpgraded.

Je bewustzijn verhoogt zich; je intuïtie neemt toe en je kan merken dat je mogelijk heldere gaven gaat ontwikkelen, zoals helderziendheid of helderwetendheid. Je zou “ineens” aura’s kunnen waarnemen of je wordt heldervoelend.

Je denken wordt steeds oordeel vrijer en liefdevoller. Er ontwikkelt zich steeds meer een Eenheidsdenken. Dit komt voort uit het verhoogde bewustzijn en het inzicht dat we allemaal uit dezelfde bron afkomstig zijn en verbonden zijn.

Sociaal

Op sociaal gebied is transformatie te merken aan (drastische) veranderingen in bijvoorbeeld werk, loopbaan, (familie)relaties, vriendschappen of persoonlijke keuzes. Oude contacten of relaties, die zielsgroei in de weg staan, worden losgelaten en er komen nieuwe contacten daarvoor in de plaats. Accepteer dit en laad jezelf en je ziel op met de nieuwe energie en de ziel voedende relaties.

Jij verandert, je maakt andere keuzes en daarmee veranderen deze dingen. Je vindt tevens weer wat anders of beter: wat nauwer aansluit bij je passie en je zielsgroei. Dit heeft eveneens tijd nodig om zich te ontwikkelen.

Meditatie, tijd voor jezelf nemen, geduld en liefdevol omgaan met jezelf zijn ook hier belangrijk om in contact te komen met jezelf. Weet dat de meeste symptomen slechts tijdelijk van aard zijn en weet dat je niet de enige bent die door een transformatieproces heen gaat. Zoek zo nodig steun.

Laten we ons ten aanzien van ons eigen transformatieproces, maar ook ten aanzien van de transformatieprocessen van anderen een rol innemen van een “teaching-student”. Laat de leraar in jezelf de ander oordeelvrij, geduldig en liefdevol helpen en ondersteunen bij zijn of haar transformatieproces en laat de leerling in onszelf leren van hen die verder zijn in hun proces, opdat de symptomen in ons eigen proces geheeld en getransformeerd mogen worden.

Met dank aan: Nico Appelman

Denk dat een hoop hier wel wat aan hebben.

Bovenstaand stuk vond ik in mijn google documenten. Ik weet niet meer waar ik het vandaan heb. Hoewel ik het verhaal niet volledig omarm vanuit het energetisch perspectief van waaruit het is geschreven, herken ik er veel in. Ik geloof dat veel mensen zich erin herkennen en dat er inderdaad geen aanwijsbare aanleiding was noch een medische reden waardoor ze in dit transformatieproces terecht kwamen. Wat ik aan dit verhaal wil toevoegen is dat je in een vergelijkbaar transformatieproces terecht kan komen door een duidelijk aanwijsbare aanleiding. Dit kan een aanvaring of conflict met iemand of meerdere personen zijn geweest of een levensingrijpende gebeurtenis die de doos van Pandora openmaakte. De doos van Pandora verwijst naar jouw onderbewustzijn, naar dat wat hier opgeslagen zit. Waardoor de informatie uit deze doos naar buiten sijpelt, en jouw volledige systeem doet opschudden, komt door een samenloop van omstandigheden; omstandigheden waar je controle over kan hebben en omstandigheden die buiten jouw cirkel van controle liggen. Waar ik iemand bij begeleid zijn de omstandigheden waar je controle over kan hebben. Het positieve effect hiervan is dat je ook beter leert omgaan met de omstandigheden waar je geen controle over hebt.

Waar ik vanuit mijn praktijk ervaring mee heb, is het begeleiden van hoogsensitieve personen die:

1. Jarenlang zich anders voor hebben gedaan dan wie ze in werkelijkheid zijn. Dit hoeven maar een paar aspecten te zijn die zich in één levensgebied manifesteren, maar desondanks trekt het je leeg;
2. Op hun tenen liepen, maar liever hun voeten zouden willen afrollen om hun lichaam volledig te kunnen ervaren;
3. Fungeerden als emotionele afvalbakken en willen leren voelen en aangeven wat hun grenzen zijn.

Chungmei Cheng
HSP Coaching & Somatische therapie

Lees ook: Wat zijn de symptomen wanneer angst jou in de greep heeft? 7 Herkenningspunten
Start het Transformeer Jouw Leven Coachingstraject, voor meer informatie klik hier.

Workshop HSP & Energiemanagement: maak de balans op!

Workshop HSP & Energiemanagement: maak de balans op!  Deze workshop is voor HSPers die worstelen met hun energieniveau. We gaan aan de slag met energiemanagement door de balans op te maken. Wat kost jou energie en wat geeft jou energie? Deel je verhalen,...

Workshop HSP & Herstellen van burn-out

Deze workshop is voor hoogsensitieve personen die aan het herstellen zijn van een langdurig ziekteproces. Denk bij langdurige ziekteprocessen aan de symptomen van onder andere een burn-out, afwijkende schildklierwerking, migraine, astma, zware ontstekingen,...